Vergroot foto
Logo
Logo
Logo

KEUKENONTVETTER DIPP 750ML MOUSSE SPRAY

€ 13,33 € 10,25 € 12,40 incl BTW

Prijs per STUK

Bestelnummer 1399683

MInimum afname 1

Merk DIPP

82

Omschrijving

 • DIPP N°02 Mousse - Keuken ontvetter vastzittend vet easy pro spray mousse.
 • Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter met mousse.
 • Alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten worden op een veilige en snelle manier opgelost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken.
 • Geschikt voor: ovens, afzuigkap en bijvoorbeeld spatwand.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.
 • Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
 • Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.
 • Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.

Specificaties

Productnummer: 1399683
Merk: DIPP
Voorraad:

82

Verpakt per: STUK / 1
Prijs per: STUK
Kleuren: Geel